Bircok pornosever cinsel ihtiyaclarini karsilamak icin porno izlemek isterler. En sevilen hd porno sitelerinden olan xhamster ve xnxx tarzi siteler ve en sevilen porno turu olan kzlk bozma pornolarini istediginiz sitemiz uzerinden ucretsiz olarak sanki rokettube sitesinden porno izliyormus gibi izleyebilirsiniz.

Kahraman Kentli Her daim bilgi


Nemrut Dağı – Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler

Kategorisi: Turizm

nemrut dagi nemrut dagi hakkinda bilgiler 0 Nemrut Dağı   Nemrut Dağı Hakkında BilgilerNemrut Dağı Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzide şehirlerinden biri olan adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan tarihi bir mekandır.Adıyamana Bağlı Kahta İlçesine 9 km Uzaklıkta bulunman nemrut dağı Adıyaman Merkeze ise 43 km Uzaklıkta bulunuyor. Nemrut Dağı ve Kommagene Kralı Antiochos’a ait Tümülüs ve kutsal alanlar, Milli Park’ın ana özelliğini teşkil etmektedir. Antiochos’un tümülüsü ve dev heykelleri, Arsameia(Eskikale),Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü Milli Park içerisinde kalan kültürel değerlerdir. Eski çağlarda Kommagene olarak anılan bu bölgede, I.Mithradates tarafından bağımsız bir krallık kurulmuş, krallık onun oğlu I.Antiochos (MÖ 62-32)un egemen olduğu yıllarda önem kazanmıştır. MS.72 yılında da Roma’ya karşı yapılan ve kaybedilen savaş ile krallığın bağımsızlığı sona ermiştir. Nemrut Dağı doruğundaki kalıntıları yerleşme yeri olmayıp Antiochos’un Tümülüsü ve kutsal alanlardır. Tümülüs, 2150 metre yüksekliğinde, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hakim tepe üzerinde bulunmaktadır. Kralın kemiklerinin ya da küllerinin anakayaya oyulmuş odaya konulduğu ve 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapındaki tümülüs ile örtüldüğü düşünülmektedir. Girişi kuzeyden olup doğuda ve batıda dini törenlerin yapıldığı teras şeklindeki avlular yer almaktadır. Her iki terasta da aslan ve kartal heykelleri arasında yüksekliği 7 metreye ulaşan oturur vaziyette dev heykeller sıralanır, bunlar yazıtları ve kabartmaları olan ortostad (dik olarak konulan büyük taş bloklar)’la çevrilmiştir. Eski Kahta Köyü yakınında Kommagene’nın başşehri Arsameia yer alır. Burada, Mithridates’in kutsal alanı bulunmaktadır. Yine Eski Kahta yakınında Kocahisar Köyü civarında sarp kayalar üzerine kurulmuş Yenikale yer alır. Kale ortaçağ etkileri taşırsa da geç devre aittir. İçinde su depoları, hamam, cami ve Kahta Çayı’na inen gizli su yolu bulunmaktadır. Kahta Çayı’nın bir kolu olan Cendere Çayı’nın daraldığı yerde iki ana kaya üzerinde tek kemerli olarak yapılan Cendere Köprüsü yer almaktadır. Köprü sütunları üzerindeki kitabeye göre Kommagene şehirleri tarafından Roma İmparatoru Septimus Severus (MS 193-211)ile karısı ve oğulları onuruna yaptırılmıştır. Arsameia’nın 10 km güneybatısında 21 metre yüksekliğinde krallık kadınlarının gömüldüğü Karakuş Tepe Tümülüsü bulunmaktadır. işte bir kaç nemrut dağı resmi nemrut dagi nemrut dagi hakkinda bilgiler 1 Nemrut Dağı   Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler nemrut dagi nemrut dagi hakkinda bilgiler 2 Nemrut Dağı   Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler

İngilizce Çeviri:
Nemrut Dagi National Park, Adiyaman province; Kahta in the district and the Kingdom of the ancient city Kommagene host of national parks and historical sites. Adiyaman province in the center that are linked to Kahta road transport is provided by the National Park area to Kahta 9 km, 43 km away from Adiyaman.

Mount Nemrut Tumulus and the sacred and belongs Kommagene King Antiochos’a fields, represents the National Park’s main feature.

Tumulus of Antiochos and the giant statue, Arsameia (Eskikale), YENİKALE, Karakus Hill and in the remaining Cendere Bridge National Park cultural values. Referred to as the Kommagene old ages in this region, I. Mithradates was established by an independent kingdom, the kingdom of his son Antiochus I. (62-32 BC) was the dominant significance of that year. To Rome and lose in MS.72 against the war is ended the independence of the kingdom.

Nemrut Mountain is not the summit where the settlement ruins and sacred areas Tumulus Antiochos. Tumulus, 2150 meters in height, and the plains of the Euphrates River crossing is located on the top judge. King of the bones or ashes were put into rooms anakayaya votes and 150 meters wide and 50 meters in height are covered by the Tumulus is considered. Input from the north and east and west on the terrace of a religious ceremony take place in the shape of the yard.

Both the terrace of the lion and eagle statues and a height of up to 7 feet square sits in the giant statues are ordered, these inscriptions and reliefs with ortostad (the large upright stone blocks on) ‘s has been translated. Kahta near the village of Old Kommagene’nın capital takes place Arsameia. Here, there is the sacred area Mithridates’in.

However, near the old Kahta around Kocahisar Village was built on steep rocks YENİKALE takes place. Although the castle is medieval effects circuit is passed. Water tanks, baths, mosques and Kahta Tea is the way in which private water.

Tea is a branch of Kahta Cendere Tea at the location of the two main rocks on narrow single-arched bridge are configured as Cendere. According to the inscription on the bridge columns Kommagene cities by the Roman Emperor Septimus Severus (MS 193-211) was built in honor of the wife and son. 10 km southwest of the kingdom in the 21 meter height Arsameia’nın of women Karakus Tepe Tumulus have been buried.

Mount Nemrut here are some picture

nemrut dagi nemrut dagi hakkinda bilgiler 1 Nemrut Dağı   Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler nemrut dagi nemrut dagi hakkinda bilgiler 2 Nemrut Dağı   Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler

nemrut dağı , nemrut dağı hakkında bilgi , doğu anadolu bölgesinin tarihi yerleri , adıyaman nemrut dağı

Nemrut Dağı – Nemrut Dağı Hakkında Bilgiler için Bir Yorum Yapılmış

  1. hhhh diyor ki:

    çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk iiiiişşşşşiiiiimmmmmeeeee yaradı çok saolun=)

ankara escort bayan ucuz